Учиться интересно!

Баубек

Пәндер: математика, физика, программалау

Оқу орны: математикалық және компьютерлік модельдеу, SDU, 4 курс

Білімі: Python, SQL программалау тілдері, ақпарат анализдеу негіздері, машиналық оқыту. Ағылшын, түрік тілі.

Баубек Ақтөбе қаласының дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында оқыды. Мектеп кезінде математикадан олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Университетте профессордың ассистентті болған. Студенттерге сабақ жүргізді.

Предметы: математика, физика, программирование (на казахском языке)

Образование: Математическое и компьютерное моделирование, 4 курс, СДУ

Знания, навыки: Языки программирования Python, SQL. Понимание основ анализа данных, машинного обучения. Английский, турецкий язык.

О себе: Учился в школе-интернате для одаренных детей в городе Актобе. Участвовал в олимпиадах по математике. В университете был ассистентом профессора, вел занятия для студентов.